آلوچه خانوم

Posted in Uncategorized by آلوچه خانوم on فوریه 10, 2005

برندگان نهايی جشنوره فيلم فجر رو ديدين ؟ تلوزيون که تا جايی که ما دنبال کرديم هيچ خبر و اثری نبود .
جشنواره امسال فقط مجله فيلم ويژه اش به اين منزل همخانگی رسيد . البته خانوم همشيره چند تايي فيلم اسم و رسم دار ديدند و هر روز عصبانی تر از روز قبل به خونه برگشتند . آقای همخونه معقتدند جشنواره ای که ما بهش سر نمیزنيم این ريختی می شه .

***

چرا این ريختی نگاه می کنيد ؟ ! خودم می دونم اين چه وضع وبلاگ نوشتنه !!!!!! يک اتفاقی توی اين صفحه برای من افتاده که به درستی نمی دونم چيه . ازش سر درآوردم حتما بهتون خبر می دم .

Posted in Uncategorized by آلوچه خانوم on فوریه 9, 2005

ایران … ايرانهمینطور که می بينید فضای فوتبال انگيزناک در این منزل همخانگی به حدی بالازده که جو مربوطه باربد قندی قندی رو هم گرفته . با آرزوی شبی خاطره انگيزو شروعی دلپذير برای تيم ملی .

***


. اين هم برف امروز در سومين روز بارش

باربد ديروز برای اولين بار روی اين برفها راه رفت و ما قربون صدقه جای کفشهاش توی برف میرفتيم . خلاصه که بلا روزگاريه عاشقيت


*پيغام شخصی : راستی همسايه قديمی خونه تون رو توی عکس می بينی ؟ !